בואו לשמוע על דברים שיודעים היום על אופן בקרת הגנים שלא לימדו כשהייתם בתיכון.

מה הם המנגנונים החדשים אשר התגלו בגופנו השולטים בעלייה או ירידה של 
מולקולות שלהם תפקיד מרכזי בתהליכים תאיים הן במצבים פיזיולוגיים תקינים והן בתנאים פתוגניים, בשלבי התמיינות והתפתחות, במחזור התא, באפופטוזיס ובסרטן. 

זאת לצד המנגנונים הישנים הידועים המגנים עלינו מפני מחלות.

למידע נוסף לחצו כאן

על החתום: ד״ר ליאת אדרי