האם ישנם מוח נשי? ומח גברי?

מה ידוע על רפואה מגדרית?

d1

הרצאה הומוריסטית שבמהלכה נתיר את סבך הקשרים בין נשים לגברים באמצעות כלים מתחום מדעי המוח.